Усанд орох бүтээгдэхүүний хурдацтай өсөлт

Хэрэглэгчдийн эрэлт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан ванны бүтээгдэхүүний нэр төрөл аажмаар өөрчлөгдөж нэг бие угаахаас биеийн скраб, ванны мусс, хачигнаас хамгаалах саван, солонго саван гэх мэт болж өөрчлөгдөж байна. гоо сайхны нүүр будалтын брэндүүд мөн ванны зах зээлд өргөжиж эхэлжээ. Мэдээллийн шинжилгээнээс үзэхэд 2019 онд угаалгын бүтээгдэхүүний тоо хурдацтай нэмэгдэж, ванны бүтээгдэхүүн худалдаж авсан хэрэглэгчдийн тоо жилийн өмнөхөөс 57% -иар өссөн нь ванны бүтээгдэхүүн улам бүр төрөлжиж байгааг харуулж байна.


Бичлэгийн цаг: 12-р сарын 01-2020